FLORIDA SUNSHINE PROPERTIES 001 407 467 6515
EXCLUSIEF SUN INVEST 0032 474 612210 - 0034 695 795 541

exclusiefsuninvest@icloud.com

Wie deze website gebruikt verklaard zich akkoord met onze voorwaarden

Deze website is eigendom van “Sun Golf Property Partners
Het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de gebruiksvoorwaarden.  Indien u deze website betreedt of gebruikt, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden.

Copyright – intellectuele eigendomsrechten

Sun Golf Property Partners“” behoudt alle eigendomsrechten op de website zelf, alsook op de ter beschikking gestelde informatie.  De volledige inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Sun Golf Property Partners“”

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website worden mogelijkerwijze ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen.  “Sun Golf Property Partners“”is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid en/of de volledigheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. “Sun Golf Property Partners“”aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.

Privacy

Sun Golf Property Partners“”beschermt de privacy van de gebruikers van haar website.  Het verzamelen van ‘persoonlijke gegevens’ via onze website en het gebruik dat “Sun Golf Property Partners“” van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.”Sun Golf Property Partners” zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen die vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail. De informatie wordt enkel gebruikt om beter te dienen, en om u persoonlijke informatie te verstrekken
.
Aansprakelijkheid

Sun Golf Property Partners“”besteedt veel zorg aan de opvolging van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt, is afkomstig van betrouwbare bronnen. Alle verstrekte informatie wordt zonder garantie van om het even welke aard verschaft. “Sun Golf Property Partners”” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.”Sun Golf Property Partners“” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van deze website, of de onmogelijkheid deze te gebruiken.  Elk gebruik dat gemaakt wordt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt beheerst door Florida Recht, en uitsluitend de rechtbanken van Orlando Florida zijn bevoegd. Indien één van de voorgaande bepalingen onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te Sun Golf Property Partners behoudt zich het recht voor de verstrekte informatie te wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In al onze rubrieken informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen.
Wij doen al het mogelijke om op de “Sun Golf Property Partners“” site betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. “Sun Golf Property Partners“” kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie.

.